تالار زبانشناس

چرا در اول جمله It به کار رفته؟

It started to get cold.
چرا در اول این جمله و جمله های مشابه It به کار میره؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

برای اینکه داره در مورد هوا اشاره می کنه و میگه که : هوا شروع به سرد شدن کرد
کلمه جایگزین «هوا» ضمیر It میاد

2 Likes