تالار زبانشناس

چرا Older woman

سلام به همه.چرا از Older woman استفاده شده?چرانگفته old woman custom


این تاپیک مربوط به کتاب« صورتی زیبا » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های ساده »

3 Likes

سلام و خوش اومدین.
برای اینکه میخواسته بگه در لباس زنی که از خودش مسن تره نه لزوما زن مسن یا پیر.
مثلا اگه یه دختر تینیجر شبیه یه خانم سی و چند ساله لباس بپوشه، نمیگیم شبیه یه زن پیر لباس پوشیده، میگیم شبیه یه زن مسن تر از خودش لباس پوشیده. تو فارسی بیشتر با بزرگتر این رو میگیم، مثلا میگیم بزرگتر از سنش لباس پوشیده، اما تو انگلیسی برای سن با older نشون داده میشه.

6 Likes

درادامه پاسخ older
در انگلیسی برای غیر خویشاوندان و کسانی که با ما رابطه ندارند older به کار میرود اما برای خویشاوندان و افراد فامیلelder به کار میرود و زمانیکه زن بزرگتر فامیل دختر جوان باشد باید از elderاستفاده شود و همیشهolderبه کار نمیرود

3 Likes