تالار زبانشناس

معنی لغت some در جوجه اردک‌ زشت

So he went to find some new friends

معنی some چیه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

میگه اون رفت چند تا دوست جدید پیدا کنه
معنیه چن تا یا تعدادی میده

5 Likes