تالار زبانشناس

نوشته هملت زندگی میکرد ولی انگلیسیش نیست


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

قبلا این سوال پرسیده شده

2 Likes

جوابشو کجا میتونم پیدا کنم


خود There was یعنی بود، وجود داشت. تو فارسی بیشتر برای انسانها میگیم زندگی کرد تا بگیم وجود داشت