تالار زبانشناس

مواقع آوردن (s) سر افعال در جمله


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 4- دخترم دانش آموز خوبی است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes
2 Likes