تالار زبانشناس

ترجمه یک اصطلاح

معنی syzygial way چیه؟
خود کلمه syzygial
برای درس honey as a medicine
در دوره چیز های قشنگ روزانه ، پارت اول


این تاپیک مربوط به درس« Honey as Medicine » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « چیز های قشنگ روزانه » فصل: « قسمت ۱ »

2 Likes

بصورت جفت ولی در دوسوی مخالف

2 Likes