تالار زبانشناس

Doesn't and won't

سلام دوستان چرا بجای Allisas car won’t start
نمی‌گیم Allisas car doesn’t start???


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 20- الیسا می خواهد به سر کار برود. » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

4 Likes