تالار زبانشناس

Can به معنای توانستن است اما در داستان جک ولوبیای سحرامیز بجای can ازwaud استفاده کرده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

درست سوالتان را متوجه نشدم

2 Likes