تالار زبانشناس

مفهوم عبارت bored out of my mind

گوینده در قسمتی از پادکست میگه
when I was a child and bored out of my mind…
در اینجا این عبارت چه معنی میده؟


این تاپیک مربوط به درس« چگونه از طریق تلفن همراهتان، انگلیسی تمرین کنید » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « پادکست All Ears English » سرفصل: « قسمت اول »

4 Likes

سلام
یعنی بیش از حد خسته کننده بودن
اینم ترجمه انگیسی

bored out of (one’s) mind

Extremely bored to the point of distraction, frustration, or irritation.

4 Likes