تالار زبانشناس

وقتی دو تا کلمه توی دوتا چارخونه کنار هم چسبیده باشن چه مفهومی رو میخواد بگه ؟به چه کار میاد؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی دخترک زیرک » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

2 Likes

مثلا کجا ؟منظورتون کجاست تو متن یا اپ؟

2 Likes