تالار زبانشناس

ترجمه یه پاراگراف

inhaled by another person they travel down the person’s trickier to reach the lung where they get deposited in the alveolar
معنی؟

3 Likes

جمله علامت گذاری اشتباه شده یا اصلا علامت نداره اینطور باید باشه:
inhaled by another person،they travel down the person’s trickier to reach، the lung، where they get deposited in the alveolar
حالا میشه بهتر ترجمه کرد:
درحالیکه توسط شخص دیگری استنشاق شده اند، به قسمتی که دسترسی مشکلتری داره پایین سفر میکنند، ریه، جاییکه توی حفره(ریوی) ته نشین میشوند

2 Likes