تالار زبانشناس

تفاوت ache & pain

اصطلاح aches and pains


این تاپیک مربوط به اپیزود« Binomials » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « لغات انگلیسی در شش دقیقه »

3 Likes