تالار زبانشناس

چگونه یک انشاء انگلیسی بنویسیم؟

برای نوشتن انشاء انگلیسی اول باید متن فارسی ان را نوشت و بعد ترجمه کرد یا مستقیم هر چه به ذهنمان امد به انگلیسی بنویسیم؟؟
شما چه راه حل را برای نوشتن یک انشاء انگلیسی پیشنهاد می‌کنید؟
ایا راه حل اولی بهتره یا دومی؟(مال خودمو میگم)

4 Likes

سلام این مقاله رو بخونین

4 Likes