تالار زبانشناس

ترتیب اولویت بندی قرار گیری صفات یک اسم

در داستان جوجه اردک زشت میگهone big ugly duckling خب این ترتیب رو چطور یادبگیریم
مثلا ماشین آبی خوشگل بزرگ مدرن به انگلیسی چطور بگیم تو فارسی که بنظرم اولویت وجود نداره چون می تونیم بگیم ماشین بزرگ خوشگل آبی مدرن اما انگلیسی چطور؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

وقتی چند صفت میاد بعداز اسم. ترتیبش اینجوریه
quantity, value/opinion, size, temperature, age, shape, colour, origin, material

تو اینترنت سرچ کنید جدولش میاد مثال:


فکر نکنم کسی حفظ باشه ترتیبشون را!
ترتیبش زیاد خیلی مهم نیست وقتی از سه تا صفت بیشتر بود. با گوش دادن . کم کم دستتون میاد کدوم صفتها جاش کجاست
5 Likes