تالار زبانشناس

کاربرد to در این جمله چیه

یه جا (اوایل متن) گفته you don’t know the answer to … به نظرم to اینجا لازم نیست ولی نمیدونم دلیلش رو که چرا استفاده کرده


این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی »

2 Likes

I might ask a question which you don’t know the answer to it

اون which رو میشه گذاشت یا برداشت که بهتره ننویسید، ولی اون it بعد to قطعا نباید در انگلیسی گفته بشه و اشتباهه. صرفا برای اینکه بدانید اون to چرا آخر جمله آمده نوشتمش.
تو فارسی میگیم: پُرسشی که شما پاسخ رو در موردش نمیدانید.
این “ش” ضمیر question هست که ما تو فارسی میگیمش ولی تو انگلیسی که ضمایر جدا هست حذفش میکنن.

حرف اضافه to هم اینجا به مفهوم در خصوص، در مورد، …

2 Likes