تالار زبانشناس

معنی hermit told

سلام لطفا معنی hermit told بگوئید ؟؟؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

سلام
Hermit ینی غارنشین یا گوشه نشین
Told هم که گذشته ی talk هست به معنای گفتن
پس hermit told معنیش میشه “غارنشین گف”

3 Likes

Told گذشته tell هست عزیز اشتباه فرمودید

3 Likes