تالار زبانشناس

ترجمه این قسمت بولد تو جمله زیر چی میشه؟

In order to EARN HIS KEEP he has to work as a pickpocket


این تاپیک مربوط به اپیزود« Oliver Twist part one - 5 uses of light » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان انگلیسی به صرف لغات »

2 Likes
3 Likes

تامین مخارج و نیازهایی که داره

3 Likes