تالار زبانشناس

منظور از get a kick out of my jumps چیه؟

2 Likes

معنی لذت بردن رو میده و میگه حال کردی از پرش هام
Get a kick of …

5 Likes

سپاسگذار ازپاسختون محبت کردین

2 Likes