تالار زبانشناس

گرامر you did what?

سلام
گرامر you did what رو در جمله زیر میشه تو ضیح بدید

Jack got home and told his mama he had sold the cow so he wouldn’t have to milk her anymore. “Oh dear, you did what?


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

زبان محاوره ایه
اگه رسمی و گرامری میگفت میشد
What did you do

1 Likes