تالار زبانشناس

(wear) (get dress )( put on)

are these word synonyms?


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 18- اشلی هر روز صبح لباس میپوشد. » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

5 Likes

بله مترادف هستند.
ولی فعل get dressed داریم نه get dress.

Are these verbs synonymous?

بنظرم اینجوری اگه جملت رو بگی، بهتر باشه.

:blue_heart::blue_heart::sparkling_heart::sparkling_heart:

9 Likes

خیلی ممنون عزیزم :green_heart::heartpulse::sparkling_heart:

3 Likes

ولی یه نکته وجود داره برای glasses v wear
iam wear glasses

3 Likes

I wear glasses.

تو اینجا نیازی نیست am رو بیاریم. همون فعل wear رو به تنهایی بیاریم کفایت می کنه.

3 Likes

مرسی الهه جان حواسم نبود . بعضی وقت ها گرامر ها یادم میره .

2 Likes

خواهش می کنم مهناز جان :dizzy::dizzy::dizzy::ribbon::ribbon::ribbon:
:blue_heart::cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom::blue_heart:

1 Likes