تالار زبانشناس

معنی بخش بولد شده تو متن زیر

Surely it was a good way to die. In the place of someone else. Someone I loved. Noble even.that ought to COUNT FOR SOMETHING


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 01 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « حماسه گرگ و میش » فصل: « گرگ و میش »

1 Likes

سلام
این کلمه ب معنای اهمیت داشتن هم میاد

توی فارسی ما میگیم:ی معنایی داره یا ب حساب میاد

عبارت Ought to برای بیان یک احتمال(خیلی قوی) هست ک معادل فارسیش تقریبا میشه “باید اینجوری باشه”
معنای عبارت اینجوری میشه:
قطعا این مرگ یک مرگ خوب بود. در خونه ی ی نفر دیگه، ی نفر دیگه ک عاشقش بودم. نوبل حتی. این اتفاق حتما یک چیز خاص ب حساب میاد

3 Likes