تالار زبانشناس

King در داستان مکبث

چرا در داستان مکبث بعضی جاها مثل جمله زیر king همراه با حرف تعریف the اومده:

If he is the king, I will be the queen🔴

اما بعضی جاهای دیگه بدون حرف تعریف the مثل جمله زیر:

I am king, but I am not happy🔴


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

اينجا وقتي ما در مورد چيزي حرف زديم قبلا و مشخصه كه داريم كي يا چيو ميگيم the مياريم يعني همون فلاني، ولي توي جمله پايين پادشاه داره از زبون خودش اولين بار معرفي ميكنه خودشو ، the نميخواد كه… اونجوري ميشه من همون پادشاهه هستم كه قبل در موردش حرف زدين، ولي فقط گفته من يك پادشاهم

5 Likes

اگه اشتباه نکنم گرامر اول first cond چون جمله دومی will استفاده شده
ولی گرامر دومی zero cond
Zero cond هر دو جمله از simple استفاده میشه .
ولی the نمیدونم چی کاربردش

2 Likes

به هر حال king یک اسمه و باید قبلش the یا a بیاد. اگه قرار بود خودشو معرفی کنه بگه من یک پادشاهم باید میگفت
I am a king

2 Likes