تالار زبانشناس

چرا در تلفظ started to get بعد از started کلمه to را itمیخواند

من نمیدونم اشتباه شنیدم یا درسته ولی فکر کنم to را it میخونه کسی میدونه چرا؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes