تالار زبانشناس

بعد has گذشته استفاده نشده

تو جمله he has even become a father چرا از became استفاده نشده؟


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال کامل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

4 Likes

سلام
بعد از have یا has (در صورتی ک برای حال کامل استفاده بشن) از فعل گذشته استفاده نمیشه بلکه از اسم مفعول استفاده میشه و اسم مفعول become همون become هست

4 Likes

گرمرش present prefect
برای همین bcome استفاده شده
P.p

2 Likes