تالار زبانشناس

Puts به معنای گذاشتن است ولی داخیلی داستان به معنی پوشدن هست


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شب دوازدهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام دوست عزیز put on به معنی پوشیدن هستش و در داستان هم put تنها به معنی پوشیدن نیست

4 Likes