تالار زبانشناس

استفاده از did بجایwas

Emma isn’t feeling better when she leaves the doctor.

بخواد به زمان گذشته گفته بشه از زبان Emma نباید بگیم wasn’t feel?
خودش گفته didn’t feel?
یا هردو‌درسته؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 22- اما حالش خوب نیست » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

چند نوع گذشته داریم:
گذشته‌ی ساده (نکرد) = در گذشته انجام شده
گذشته‌ی استمراری (نمی‌کرد) = در گذشته استمرار داشته
گذشته‌ی کامل (نکرده بود) = در گذشته قبل از چیزی اتفاق افتاده
گذشته‌ی کامل استمرای (نمی‌کرده بود) = در گذشته قبل از یه عملی استمرار داشته (ما همون نکرده بود ترجمه‌ می کنیم)

Emma wasn’t feeling better
این گذشته‌ی استمراریه (حس نمی‌کرد)
Emma didn’t feel better
این گذشته‌ی ساده‌اس (حس نکرد)

اولی «آی‌ان‌جی» داره.
دومی نداره.

5 Likes

ممنونم از پاسخ‌گویی شما

3 Likes