تالار زبانشناس

او اغلب دیده بود هوا آفتابی و خوب است

سلام
معنی ملموس این جمله چی هستش
Often he had seen that the weather was nice and sunny


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 30- جیمز شنبه ها زود از خواب بیدار می شود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

4 Likes