تالار زبانشناس

معنی کلمه vigorous در جمله زیر

I love the vigorous sprawling city.


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 01 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « حماسه گرگ و میش » فصل: « گرگ و میش »

2 Likes

سبز و خرم. من عاشق شهر وسیع سبز و خرم هستم.

4 Likes