تالار زبانشناس

پارتنر جریانش چیه !؟

جریان پارتنر چیه که بعضیا میگن برام پارتنر پیدا نشده و این صحبتا !؟

6 Likes

منظور از انتخاب پارتنر همون انتخاب همیار زبان است که برای کار هایی مثل تمرین اسپیکینگ و مکالمه و … میشه ازش بهره برد

4 Likes

سلام
یعنی شما با یک نفر شروع میکنید برای تقویت اسپیکینگ هر روز انگلیسی صحبت کنید
به اینجا مراجعه کنید :point_down:

6 Likes