تالار زبانشناس

معنی intuitively

کلمه ی intuitively چه معنی دیگه ای به غیر از کلمه ی (بصری) داره؟ :thinking:

5 Likes

7 Likes