تالار زبانشناس

معنی کلمه bark

در یک قسمت از داستان کوئینین bark پوست درخت و در قسمتی دیگه شاخه درخت ترجمه شده.چرا؟

2 Likes