تالار زبانشناس

کاربرد حرف s در اخر بعضی از کلمه ها در جمله چیست؟

در داستان هملت ،جمله ی زیر:

One day Hamlet’s father, the king, dies suddenly and Hamlet is very sad.
اخر کلمه die چرا s گرفته ؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام
در این جمله چون فعل die برای سوم شخص(=او«پدر هملت») آمده، s میگیرد
اصولا فعل ساده سوم شخص، s میگیرد

1 Likes