معنی from then on چیه

معنی from then on چیه
0.0 0

#1

در این جمله مفهوم from then on they رو متوجه نمیشم
He told them that from then on they would be able to shade themselves well

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی درخت بدخلق» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)


#2

فکر می کنم معنیش میشه از اون موقع به بعد


#3

چون جمله نقل قول هست برای همین به جای from now on از from then onاستفاده شده است.