تالار زبانشناس

معنی from then on چیه

در این جمله مفهوم from then on they رو متوجه نمیشم
He told them that from then on they would be able to shade themselves well

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی درخت بدخلق» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

فکر می کنم معنیش میشه از اون موقع به بعد

3 Likes

چون جمله نقل قول هست برای همین به جای from now on از from then onاستفاده شده است.

3 Likes