تالار زبانشناس

فعل کمکی در جمله مثبت

چرا گاها فعل کمکی در جمله مثبت میاد مثلا گفته a wolf did break into the herd of sheep ایا نمیشد شکل فعل رو تغییر داد ؟ یا توی یه درس دیگه دیدم نوشته بود I did make them disappearاین مگه نمیتونه بشهI made them disapear


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

سلام
در بعضی جا ها برای تاکید بیشتر و بیشتر جلب کردنِ توجه شنونده فعل کمکی میاد :blush: :ok_hand:

4 Likes