تالار زبانشناس

کمک به زبان اموز تازه کار

گاهی با جملاتی روبه رو‌میشم که معنی شو نمیدونم و نمیتونم پیدا کنم اینجا مینویسم که کمک بگیرم و بقیه هم شاید ندونن یاد بگیرن
۱-معني جمله زير
How can you stand the heat?

3 Likes

سلام به شما

جمله ترجمه می شه :
چه طوری می تونی گرما رو تحمل کنی؟

6 Likes