تالار زبانشناس

6 minute grammer

چرا نام این درس 6minute گفته شده، مگه نباید s جمع بیاد و 6minutes گفته بشه؟


این تاپیک مربوط به اپیزود« سوالات بله/خیر و w-h » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « گرامر انگلیسی در شش دقیقه »

3 Likes

وقتی کلمه ای در جایگاه صفت قرار بگیره نمی تونه s جمع بگیره در این عبارت چون minute در واقع صفتی برای Grammer است نمی تونه s بگیره
ترجمه می شه : گرامرِ ۶ دقیقه ای
و کلمه دقیقه ای اینجا صفت است

9 Likes