تالار زبانشناس

معنی این دو کلمه چیست

Took turn,s


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 52- نوه من یک بچه داشت! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

معانی مختلفی دارن
دیکشنری را نگاه کنید لطفا
Took گرفت،برد،…
Turn گرداندن،چرخاندن،دور زدن،…

2 Likes

باید بسته به جمله با استفاده از دیکشنری مناسب ترین معنی رو انتخاب کنین…ولی در کل took به معنای گرفتن و turn به معنای چرخش هست

1 Likes