تالار زبانشناس

Hello, have you seen my pen? داستان دبیرستان قهرمانان

See چرا n گرفته


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی دبیرستان ابرقهرمان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

1 Likes

سلام
زمان مربوط به present perfect یا همون حال کامل هستش که فورموالش
Have/has + pp

Past participle
همون شکل سوم فعل هستش
که شکل سوم فعل
see
Seen
هستش
مثلا
Go went GONE
Come came COMe
See saw SEEN

5 Likes