تالار زبانشناس

فرق بین گفتن won't you با you won't چیه ؟؟

میشه جای این دو تارو عوض کرد یا نه؟؟؟!!

2 Likes

سلام wont you با you wont فرق داره
مثال
Won’t you talk to him
باهاش حرف نمیزنی ؟(منظورش در اینده هست)
You won’t go there I’m sure
تو به اونجا نمیری من مطمئنم(بازم منظورش در اینده هست)

6 Likes

سلام
آقای فرهاد هم درست گفتن
اول جملهyou که اومد جمله از سوالی در میاد
ولی وقتیwon’tاول بیاد جمله سوالی میشه
واز لحاظ معنایی و مفهومی هم باهم فرق میکنند