تالار زبانشناس

Meaning of: may/might as well

I might as well go win this race," she thought. معنی might as well چی میشه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

بیشتر به معنی چاره‌ای نیست جز و بهترین کار اینه که معنی میشه

4 Likes