تالار زبانشناس

چرا بجای who,ازwhose استفاده شده

I married a Greek man whose family never accepted me


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خانواده یونانی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « خانواده یونانی - درسنامه اصلی »

3 Likes

Whoseبرای رابطه استفاده میشه اینجا

used to show the relationship between a person or thing and something that belongs to that person or thing
That’s the man whose house has burned down.
مثال:point_up::point_up::point_up::point_up:

3 Likes

همونطور که متن گفته whose بین شخص و چیزی میاد که رابطه داشته باشن به هم . و خط آخر اینجوری معنا میشه : خانه ی مردی که سوخته است :slightly_smiling_face:

2 Likes

چون داره اون مرد رو معرفی میکنه میگه whose یجورایی داره میگه “همون مردی که…”
این برداشت منه🙂