تالار زبانشناس

معني كلمه related

سلام در داستان جان يك دانش آموز دبيرستاني هست چرا related معناي خويشاوند نميده نميشه به جاي آن از كلمه family استفاده كرد


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 5- جان تکالیف زیادی دارد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

Are Jon and Clare related?

Yes, Jon and Clare are related.
در این قسمت relate به معنی مربوط بودن ( از نظر فامیل بودن) است

2 Likes