تالار زبانشناس

سوال گرامر درس قلموی سحر امیز

در جمله
here’s a paintbrush for you
s’ برای چی است.فعل is میباشد?


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی قلم‌موی سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

بله …مخفف شده است ،is :point_right:’s

4 Likes