تالار زبانشناس

این اصطلاح برای تمامی ضمایر یکی است?

And the cabbage would do it’s beat to taste like spaghetti.
Do best برای ضمایر سوم شخص و بقیه ضمایر یکی هست? یعنی اینجا چون اشیا است نباید does میشد?


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی پسربچه و کلم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

2 Likes

سلام برای سوم شخص does استفاده میکنیم .

1 Likes

پس اینجا به خاطر would هست که از do استفاده شده?

بله. بعد از
Would
و یا سایر افعال کمکی
مثل can
فعل حال ساده میاد بدون توجه به زمان و شخص

2 Likes