تالار زبانشناس

Tons of listening

سلام معنی tons of listening چیه

She began to listen to Swahili every day, listening more and more and more. Every day listening to Swahili, tons of listening, 3 hours, then 4 hours, then 10 hours, then 23.5 hours of listening every day.


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر بینش »

3 Likes

سلام دوست عزیز منظورش هزاران بار گوش دادن هستش

5 Likes