تالار زبانشناس

کامیک - ماسک بزنیم!

این دو تا باز اومدن :heart_eyes: :smile:15 Likes

عزییییزم :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

Dear friends, PLEASE, wear a mask to protect yourself and your family. It’s dangerous out there.

5 Likes

ممنون جالب بود

I’m off to work رو میشه توضیح بدید لطفا، فکر کردم معنیش میشه که امروز بیکاره بعد فارسیشو خوندم دیدم داره میره سرکار :smiley::man_facepalming:

5 Likes