تالار زبانشناس

تفاوت higherوhighest

فرق higher و highest در جمله چیست؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سلطان پرندگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

4 Likes

(Higher) به معنی بلند تر وقتی میگیم که میخوایم دو نفر رو باهم مقایسه کنیم که میشه tobe+verb +er+than

ولی highest که به معنیه بلند ترین برای مقایسه یه نفر توی یه گروهه

4 Likes

سلام . higher یعنی بلند تر و comparative هست به معنی «صفت برتر» مثلا قد یک نفرو با قد یکی دیگه مقایسه کنید . به عنوان مثال قد رضا بلندتر از قد علی است .ولی highest یعنی بلندترین و superlative هست به معنی «صفت برترین یا عالی » که قد یک نفرو با همه مقایسه می کنید نه صرفا یک نفر. مثلا رضا بلند قدترین دانش آموز کلاس است.

4 Likes

خیلی ساده فقط با معنی کردن خود لغت متوجه میشید
Higher بلندتر
Highest بلندترین

4 Likes