تالار زبانشناس

ترجمه bring forth the lion در متن زیر چیه؟

این متن از قسمت گرامر شو مبحث used to و would هست،اخر متن یکی از شرکت کننده ها سقوط می کنه در حالی که داشت می گفت I certainly وبعد از سقوط مجری میگه Bring forth the lions,این یه اصطلاحه؟

You had some good answers, but it just wasn’t meant to be. Yes. I certainly… Bring forth the lions.


این تاپیک مربوط به اپیزود« Used to and Would- The Grammar Gameshow Episode 3 » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « گرامرشو »

3 Likes

bring forth
یعنی فراهم کردن مهیا کردن اماده کردن و معنا های دیگر از اونجایی که شرکت کننده جواب اشتباه رو میگه و پرت میشه پایین مجری (مثلا) به اتاق فرمان اشاره میکنه که شیر را بیرون بیاورید (رها کنید، اماده کنید یا…)

2 Likes

یعنی به کنایه میگه شرکت کننده شیره و حالا بیاریدش بیرون؟

1 Like

نه اگه دقت کرده باشید در هر قسمت هر شرکت کننده ای که حذف میشه سقوط میکنه و توسط یه حیوون یا به یه وسیله ای خورده میشه مثلا یک قسمت تمساح بود حالا اینجا هم داره میگه شیر ها رو از قفس بیرون بیارید تا ترتیب شرکت کننده ی بازنده رو بدن(بخورنش)

2 Likes

ممنون از توضیح خوبت.کاملا متوجه شدم :heart:

2 Likes

خواهش میکنم
خوشحالم تونستم کمکی بکنم :sunflower: :dizzy: :star:

2 Likes