تالار زبانشناس

نقش definite در جمله زیر چیه؟

ترجمه به این صورته که هیچ کس چیز خاصی پیدا نکرد

No one has found anything definite.


این تاپیک مربوط به درس« هیولای دریاچه لاخ نس » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی چهارم »

4 Likes

نقش گرامریش adjective (صفت) هست
حالت اسمش میشه (definiteness (n
معنیش هم میشه معین،قطعی،صریح ،معلوم،خاص و…

4 Likes