تالار زبانشناس

کاربرد there در این عبارت چیه there must be a new king چیه و چه معنی ای میده ؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

ترکیب there + be یعنی وجود داشتن و در اینجا میتونیم اینجوری معنی کنیم :‌ باید یه پادشاه جدید به وجود بیاد یا انتخاب بشه

4 Likes

Dummy subject

هست = there is / there are

3 Likes

thereیعنی وجود داشتن
theremustیعنی باید وجود داشته باشه
must به معنای بایدو اجبار
معنی کلی میشه باید یک پادشاه وجود داشته باشه.
یا یکی باید پادشاه بشه
:leaves::cherry_blossom::leaves:

2 Likes